Микотоксините във фуражите вредят на развитието на пиленцата » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Микотоксините във фуражите вредят на развитието на пиленцата

Акценти

  • Охратоксинът и афлатоксинът са изключително опасни за развитието на зародишите в яйцата

Индиректното негативно влияние върху яйцата може да бъде и пагубно за развитието на зародиша

Все повече проучвания имат за цел да проверят влиянието на различни вещества както върху здравето на хората, така и върху това на животните. Установено е, че микотоксините могат да окажат негативно въздействие. Когато такива има във фуражите, предназначени за домашни птици, потърпевши могат да са бъдещите поколения пиленца.

Установено е, че охратоксинът и афлатоксинът са изключително опасни. Ако попаднат в яйцата може да окажат пагубно влияние върху зародишите. Въпреки това, то не винаги причинява смърт.

Основно две са причините за имунизиране на пилетата:

– заради спад в предаването на антитела от кокошките към пиленцата;

– заради съкращаване живота на клетките, които поддържат имунитета на пиленцата. Този процес е съпроводен със спад в относителното тегло на Фабрициевата жлеза.

 

Наличието на афлатоксин или охратоксин има синергичен ефект върху тези параметри. Това може да доведе до по-висока ранна смъртност на пилетата. Причина за нея се явява повишената честота на бактериални и вирусни инфекции.

Други видове микотоксини в минимална степен биха могли да повлияят на яйцата и да окажат негативно въздействие върху зародишите. Въпреки това не е за подценяване индиректният им ефект.

 

Сродни публикации