МЗХ публикува проект на графика по ПРСР за 2017 г. » Съвети в земеделието

май 29, 2024

МЗХ публикува проект на графика по ПРСР за 2017 г.

Министерство на земеделието и храните публикува Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 г. От нея става ясно, че за следващата година са предвидени приеми по някои от най-очакваните мерки.

От Януари до Февруари е предвиден прием по Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" с определен бюджет – левовата равностойност на 12 500 000 евро. След това е предвиден прием по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, който да приключи през месец Март. Планирания бюджет е до левовата равностойност на 85 000 000 евро. 

Планиран е също така и прием по Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" през юли, а за финансиране на проектите са предвидени 41 500 000  евро.

Цялата Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 г. можете да видите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации