МЗХ предупреждава за опасности от пожари » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

МЗХ предупреждава за опасности от пожари

Министерство на земеделието и храните призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, в т. ч. и в земеделски земи. Това се налага, тъй като през следващите дни се очакват високи температури на територията на страната, което увеличава риска от възникване на горски пожари.

Припомняме, че през 2013 г. общият брой на регистрираните пожари в горските територии бе 408, като засегнатата площ е в размер на 33 193 дка.

До 09.06.2014 г. на територията на страната са възникнали 117 горски пожара, при които са засегнати 8 751 дка горски територии. Основните причини за възникването на горските пожари за периода са човешка небрежност – палене на пасбища 32 % и опожаряване на стърнища – 24 %.

Дейностите по превенция на горските пожари са сред приоритетните на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Държавните горски предприятия. Ежегодно, преди активния пожароопасен сезон държавните горски и ловни стопанства разработват годишен план за защита на горските територии от пожари и план за действия при гасене на пожари.

Във връзка с превенцията на пожари още през месец март 2014 г. ръководствата на Регионалните дирекции по горите (РДГ) и на Столичното/ Областните управления за „Пожарна безопасност и защита на населението” (СУ/ОУ ПБЗН) сформираха съвместни комисии, които направиха проверки на действията, мерките и мероприятията, както и спазването на  изискванията за защита на горските територии от пожари в Държавните предприятия /ДП/ по ТП – ДГС/ДЛС/, както и в УОГС, общинските и други структури.

Териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства са организирали и поддържат денонощни дежурства с цел опазване на горските територии от пожари, при спазване на утвърдената от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков Схема за оповестяване на горските пожари.

 

За автора

Сродни публикации