МЗХ предлага да се закрие Национална служба по зърното » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

МЗХ предлага да се закрие Национална служба по зърното

Министерството на земеделието и храните предлага да се закрие Националната служба по зърното и да се отмени Закона за съхранение и търговия със зърно от 1998 г. Предложението е публикувано за обществено обсъждане.

Предвижда се Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи да премине към Българската агенция за безопасност на храните, както и да се прекратят издадените лицензии на публични складове и удостоверения за регистрация на зърнохранилища. Лицензираните лица ще могат да си получат обратно документите за банковата гаранция.

Предлага се и да се прекрати гаранционният зърнен фонд, а ликвидацията на имуществото му се извършва по реда на Търговския закон.

В доклада на земеделския министър се посочва, че зърнопроизводството се е развило силно през последните години и производството и предлагането на пазара на зърно в България значително се променят. 

Особено след присъединяването на страната ни към Европейския съюз (ЕС) площите, заети със зърнени култури, добивите и обемите на производство се увеличават, подкрепени и от Схемата за единно плащане на площ като основна форма на директно плащане.

“В резултат на това България се превърна в сравнително голям производител на зърно в ЕС, като едновременно с това бяха утвърдени нейните позиции в търговията със зърно в световен мащаб. Страната е нетен износител на зърно, като повече от половината от произведената продукция е обект на износ или на вътрешнообщностни доставки. Това прави напълно излишно съществуването и прилагането на механизми за гарантиране на наличностите на зърно в страната и на зърнения баланс”, пише в доклада.

“Производството на зърно в Съюза напълно задоволява неговите вътрешни нужди и осигурява голяма част от експорта на земеделски продукти за трети страни. Временният спад на производството в отделни държави или региони на ЕС във всички случаи се компенсират, както от цялостното производство в Съюза, така и от съществуващите запаси и вноса на зърно. На практика не може да възникне ситуация на недостиг на зърно на пазара на ЕС. В тази връзка прилагането от Националната служба по зърното регулации в България не оказват никакво влияние върху единния европейски пазар на зърно”, пише още в доклада.

Според агроминистерството прилаганите от службата лицензионни и регистрационни режими все повече се превръщат в пречка за производителите, съхранителите и търговците на зърно и се затруднява дейността на бизнеса. Въведените от администрацията такси са допълнително финансово бреме за фирмите, подчертава се в доклада.

В доклада се припомня, че Националната служба по зърното е създадена със Закона за съхранение и търговия със зърно заради “зърнената криза” от края на 90-те години. Пазарът обаче се стабилизира бързо и функциите на службата са изгубили смисъл, според министерството.

 

За автора

Сродни публикации