МЗХ открива допълнителен прием по схема за ваучери за гориво » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

МЗХ открива допълнителен прием по схема за ваучери за гориво

От 6 юли 2015 г. (понеделник) в общинските служби „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните ще се приемат окончателни декларации на земеделски производители кандидатствали през 2014 година по Схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери”.
Приемът ще продължи до 17 юли, като стопаните следва да подадат окончателните декларации, заедно с копия от водените дневници за закупено и използвано гориво, и копия от фактурите за закупено гориво. Дневниците следва да бъдат заверени от Контролно-техническата инспекция. В рамките на този период няма да се допуска коригиране на вече подадените.
В периода от 19 януари  до 13 февруари 2015 г. беше открит първият прием на документи, по време на който бяха подадени 9 741 окончателни декларации и заявени 230 816 909 литра газьол.
След приключване на допълнителния прием ще се определи окончателната отстъпка, както и ще се раздадат ваучерите от този втори етап.

 

За автора

Сродни публикации