МЗХ организира във Варна международен семинар по подхода ЛИДЕР » Съвети в земеделието

март 01, 2024

МЗХ организира във Варна международен семинар по подхода ЛИДЕР

От 09 до 12 юни 2014 г. в Гранд хотел Варна ще се проведе международен семинар по подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В събитието ще вземат участие представители на управляващите органи на ПРСР, членове на Местни инициативни групи и ръководители на ЛИДЕР от България, Франция, Румъния, Унгария, Италия и Гърция.

ЛИДЕР е иновативен подход в рамките на политиката на Европейски Съюз за развитие на селските райони. Неговото начало е поставено през 1991 г., като „Инициатива на общността” и до 2006 г. той съществува като отделна програма.  За пръв път през програмния период 2007 – 2013 година той е интегриран във всички национални/регионални програми за развитие на селските райони. Това дава нови възможности за неговото прилагане в много по-голям териториален. През програмния период 2007 – 2013 г. ЛИДЕР се прилага за първи път и в България.

Подходът ЛИДЕР се основава на добре функциониращи Местни инициативни групи (МИГ), които обединяват всички публични, частни и граждански организации, действащи на дадена територия. МИГ вземат решения за приоритетите и проектите, които ще се изпълняват на дадената територия.

Целта на ЛИДЕР е подобряване на потенциала за развитие на селските райони, като се разчита на местната инициатива и умения и се използват местните ресурси и възможности. Това определя и неговото значение, тъй като чрез този подход се осигурява европейско финансиране за най-малките населени места и региони в страната.

Информация за медиите ще дадат г-жа Светлана Александрова – директор на Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието и храните, г-н Стефан Спасов – началник на Отдел „Мерки по ОС 4“ и г-жа Флоранс Балке – ръководител „ЛИДЕР в „Отдел за управление на земите и развитие на селското стопанство“, Франция.

 

За автора

Сродни публикации