МЗХ одобри ново контролиращо лице за биологично производство » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

МЗХ одобри ново контролиращо лице за биологично производство

Министерство на земеделието и храните одобри ново контролиращо лице за биологично производство – „Агенция за биологична сертификация“.

Справка в информационния регистър на интернет страницата на МЗХ посочва, че контролния орган е с идентификационен номер BG-BIO-17. Издаденото разрешително е обнародвано в брой №90 от 20.11.2015 г. на държавен вестник.

На интернет страницата на агенцията се посочва, че контролиращото лице извършва сертификация на производители на живи или непреработени земеделски продукти, предназначени за храна; фуражи; посевен и посадъчен материал, дрожди използвани за храна или фураж, без аквакултури и продукти от тях.

Посочва се още, че сертифицираните фермери получават сертификати, признати в 35 страни: Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция.

Повече информация можете да прочетете на страницата на „Агенция за биологична сертификация“ – www.abcbg.net .

 

Сродни публикации