МЗХ обсъди с браншови организации Проекта на Концепцията за прилагане на директни плащания в периода 2015-2020 г. » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

МЗХ обсъди с браншови организации Проекта на Концепцията за прилагане на директни плащания в периода 2015-2020 г.

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков заедно със своите заместник-министри обсъди с представители на браншовите организации от сектора Проекта на Концепцията за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г., в МЗХ. „Изготвеният проект на документ е резултат на задълбочен анализ, проведени срещи със земеделски производители във всички региони на страната и работни дискусии с колегите от страни-членки на ЕС за проучване на техния опит по прилагане на директните плащания, както и”, заяви министър Греков. Той подчерта, че Проект на Концепцията не е финален, и в него са залегнали професионални, а не политически решения. Освен това документът се стреми да постигне баланс между исканията на отделните сектори и е в съответствие с политиката на МЗХ да се търсят повече възможности за заетост в сектора, каза още земеделският министър.

„Приоритетите на правителството в земеделието са ясно дефинирани. Те са в подкрепа на уязвимите, недофинансирани и чувствителни сектори като зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство и малките ферми”, заяви зам.-министър Бюрхан Абазов. Той подчерта, че предвид спецификата на проблемите, пред които са изправени над 45-те браншови организации в сектора, е нормално по част от темите да бъдат изразени диаметрално различни предложения за разпределението на средствата в Новия програмен период. Зам.-министър Абазов поясни, че в момента във всички държави от ЕС тече същият дебат, защото до 1 август т.г. страните трябва да информират Европейската комисия за разпределението на средствата за директните плащания. „Взетите за страната ни решения ще бъдат материален израз на политиките в сектора, които ще следваме в следващите 7 години. Затова ще насърчаваме развитието на балансирано земеделие, с акцент върху недофинансираните през предишния програмен период сектори”, каза още зам.-министър Абазов. В срещата участваха зам.-министрите Валентина Маринова и Явор Гечев.

 

За автора

Сродни публикации