МЗХ е предприело всички мерки за справяне с болестта „син език“ » Съвети в земеделието

март 01, 2024

МЗХ е предприело всички мерки за справяне с болестта „син език“

Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по храните са предприели всички необходими мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването „син език“ по животните.    Определена е надзорна зона около огнището, в които влизат населени места от 12 области на страната – Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Шумен, Пазарджик, София област и Габрово. На тези места е забранена нощната паша от 19:00 ч до 8:00 ч., а животните, показали признаци на заболяването, се унищожават. Извършват се непрекъснати прегледи на възприемчиви едри и дребни преживни животни и се вземат кръвни проби за изследвания. Ветеринарномедицински специалисти от страната са командировани в засегнатите от заболяването населени места за извършване на дезинфекция в и около заразените животновъдни обекти, торищата и местата за водопои на животните. Правят се и пръскания против комари, които са основният разпространител на заразата.

След установяване на щетите, Българската агенция по безопасност на храните ще обезщети стопаните по пазарните цени на унищожените животни.

 

За автора

Сродни публикации