МЗХ дава информация относно поръчката за избор на сертификационен одит на Разплащателната агенция » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

МЗХ дава информация относно поръчката за избор на сертификационен одит на Разплащателната агенция

С Определение № 938/10.07.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”, открита с Решение № РД 52-34/11.06.2014г. на министъра на земеделието и храните.

Не кореспондира с истината твърдението, че МЗХ не е депозирало становище по искането за налагане на тази мярка. Напротив! Становището на МЗХ е изпратено на КЗК, в посочения от самата КЗК срок – 11.07.2014 г. – в 12:23 часа на официалния факс на КЗК. То е получено и заведено в деловодството на КЗК още същия ден.

Определението е с дата 10.07.2014 г., която е преди изтичане на срока за изпращане на становище от наша страна. Поради това тежко процесуално нарушение се стигна до накърняване не само нашата възможност за защита, но и възможността за правилна и законосъобразна преценка на КЗК. Затова се възползвахме от законното си право на жалба, която бе депозирана чрез КЗК до Върховния административен съд, за което имаме вх. № към КЗК-797/17.07.2014 г.

С така незаконно наложената мярка „спиране” и невъзможността за провеждане на процедурата за избор на Сертифициращ орган на Разплащателната агенция се застрашава националната сигурност на Република България, поради факта, че се поставят под риск приблизително три милиарда евро за период от 2014 г.- 2020 г., както и приблизително милиард и петстотин хиляди евро изплатени средства от националния бюджет на Република България, и при липса на СО няма да бъдат уравнени и остават за сметка на националния бюджет, което ще доведе до сериозни последствия в бюджетния баланс на РБ.

Фрапиращо е, че във въпросното Определение на КЗК се описват възражения на жалбоподателя, които не съществуват в жалбата му и не са релевирани като доводи. Такова е напр. твърдението на КЗК, че жалбоподателят възразява, че липсва израза „или еквивалент“ на посочените сертификати. Такива възражения в жалбата НЯМА. Припомнямe, че в предходно обжалване на процедура със същия предмет, имаше такива твърдения, вероятно КЗК е смесил двете производства или е използвал свое старо определение. В определението са цитирани и определяни като еквивалентни сертификати, които изобщо не са предмет на обществената поръчка. Същите са посочени като цитат от жалбата, но запознавайки се обстойно с нея, такива коментари липсват.

В заключение отбелязваме, че настоящата обществена поръчка е напълно съобразена с Решение № 1647/11.12.2013 г. на Комисията за защита на конкуренцията и Решение № 3913/20.03.2014 г. на Върховния административен съд, поради което вярваме, че Върховният административен съд, ще върне поръчката към законосъобразния й развой и няма да се допусне, поради неприемливи интереси, да се стигне до тежките последици, за които споменахме.

И за да бъдем максимално точни и да не се подвеждат гражданите с неточна информация, трябва да поясним, че споменатата в статията отсрочка до 30 юли 2014 г., дадена ни от Европейската комисия, няма връзка с тази процедура.

 

За автора

Сродни публикации