МЗХГ стартира процедура за възстановяване на надвзетите суми от бенефициенти, получили държавна помощ за горски заменки » Съвети в земеделието

април 13, 2024

МЗХГ стартира процедура за възстановяване на надвзетите суми от бенефициенти, получили държавна помощ за горски заменки

Акценти

  • Именно в първия мандат на ГЕРБ бе наложен мораториум върху изключването на заменените горски територия от горския фонд и промяната на предназначението

Държавата, в лицето на МЗХГ, стартира процедура за възстановяване на надвзетите суми от бенефициенти, получили държавна помощ за горски заменки.

Това обяви на брифинг в Народното събрание министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Тя подчерта, че това са горските заменки, извършени в периода 1 януари 2007 до края на януари 2009 г. „Тази сага започна през първия мандат на ГЕРБ. Тогава министърът на земеделието информира Прокуратурата за извършените заменки. Неправителствени организации бяха информирали вече Европейската комисия и тя започна проучване представлява ли това неправомерна държавна помощ“, припомни министър Танева.

По думите й, именно в първия мандат на ГЕРБ бе наложен мораториум върху изключването на заменените горски територия от горския фонд и промяната на предназначението. „Този мораториум впоследствие бе имплементиран в горското законодателство, което е в сила и до днес. ЕК се произнася, че извършените заменки в периода 1 януари 2007 г. до 28 януари 2009 г. представлява държавна помощ, която е неправомерна“, допълни още земеделският министър. Тя посочи, че това е причината за оценяване и остойностяване на неправомерно получената държавна помощ.

Десислава Танева заяви, че  обект на оценителна експертиза са били поземлени имоти с обща площ над 110 хил. дка, които са включени в 132 сделки или договори за извършване на замяната. „Оценителната комисия приключи своята работа, като от 132 договора в 103 установи неправомерно получена държавна помощ от страна на бенефициенти. Тези 103 сделки засягат 478 имота на обща площ малко над 22 хил. дка. Получената в повече стойност от бенефициенти се равнява малко над 80 млн. лв.“, допълни още министър Танева. Тя уточни, че днес Министерството е изпратило уведомителни писма до тях.

 

За автора

Сродни публикации