МЗХГ провежда онлайн заседание на Консултативния съвет по животновъдство днес » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

МЗХГ провежда онлайн заседание на Консултативния съвет по животновъдство днес

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) провежда онлайн заседание на Съвета по животновъдство днес.

То ще е по следния утвърден от министър Десислава Танева дневен ред:

  • – Информация по отношение на предприети мерки в областта на животновъдството във връзка с COVID-19, докладва дирекция „Животновъдство”, МЗХГ
  • – Предприети мерки от страна на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с разпространението на COVID-19 и информация по отношение на епизоотичната обстановка, докладва БАБХ
  • – Информация за изпълнение на идикативен график за плащания към земеделските стопани, докладва ДФЗ
  • – Директни плащания – кампания 2020 – 2021 г.
  • – Разни /въпроси и предложения/
 

За автора

Сродни публикации