МЗХГ проведе Консултативен съвет по маслодайна роза » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

МЗХГ проведе Консултативен съвет по маслодайна роза

Акценти

  • Срокът за отчитане и представяне на документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” беше удължен до 15 май.

Подадени са 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза.

Заявените розови насаждения са 21 029 дка. Това представлява около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по маслодайна роза. До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори.

По време на срещата министър Танева прие предложението на Професионална асоциация на розопроизводителите в България.

При договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. Тази възможност ще бъде валидна за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация. Председателят на Асоциацията Христо Николов коментира, че няма проблем от страна на администрацията при обработването на заявленията.

В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза.

Това ще се извърши във фенофаза „цъфтеж“ от назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури и представители от съответната областна дирекция по Земеделие. Индентификацията ще даде информация за вида на насажденията – колко от площите са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.

Обсъдено бе и придвижването на работниците през КПП, които ще бъдат ангажирани в розобера.

,,Очакваме решение от ЕК, което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от ПРСР. При условие, че мярката бъде приета, нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година. Тогава когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция. В хода на програмирането й тя ще бъде консултирана с бранша“, заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Към момента регистрираните безработни могат да бъдат наети за прибиране на реколтата като получават едновременно, както своите обезщетения за безработица, така и възнаграждения за труда си в селското стопанство.

„Призовавам земеделските производители да заявят необходимостта си от работна ръка в бюрата по труда“, заяви Танева. Тя коментира, че държавата не може да се меси в процеса по изкупуване на розов цвят и призова при договориране на цените. Производителите и преработвателите да направят взаимен компромис. „Имате дългосрочни отношения и трябва да намерите баланса помежду си, като се обедините с една единствена цел, а именно да се прибере реколтата“, изтъкна министърът.

 

 

За автора

Сродни публикации