МЗХГ прави компания за износ на земеделски продукти » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

МЗХГ прави компания за износ на земеделски продукти

Акценти

  • Дружеството ще е с капитал от 784 000 лв. и ще е регистрирано в България

Министерският съвет прие решение, с което се разрешава създаването на съвместно дружество между Министерството на земеделието, храните и горите и Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството (SALIC) на Кралство Саудитска Арабия. Приема се и Постановление за одобряване на промени по бюджета на МЗХГ за 2019 г. за създаване на дружеството.

Съвместната компания ще бъде акционерно дружество, с капитал 784 000 лева. Акционерите са с участие 50/50 с място на регистрация България. Целта е да се подкрепят бизнес проекти на български компании чрез изготвяне на проучвания и бизнес планове от реномирани международни организации. Ще се засилят бизнес-контактите и преговорите между фирми от двете страни, за да се привлекат инвестиции в българското земеделие, животновъдство и преработвателна промишленост.

Ползите за Кралство Саудитска Арабия и за България са увеличаване на експортния потенциал на българските земеделски продукти и осигуряване на продоволствената сигурност на арабската държава.

 

Сродни публикации