МЗХГ налага нови ограничения на биологичните пчелари » Съвети в земеделието

май 29, 2024

МЗХГ налага нови ограничения на биологичните пчелари

Въвеждат се нови изисквания при добива на биологичен пчелен мед.

Това гласи обнародваната днес Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. В документа се предвижда вече да се дава информация за количеството произведена първично земеделска продукция през съответната година, площите, животните и/или пчелните семейства, от които е произведена, както и наличната на склад продукция от предходни години. Заложено е тази информация да се вписва в приложение към писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Специално внимание се обръща обаче на пчеларите. С въведени изцяло нови разпоредби ще се следят добивите на биологичен пчелен мед. Новата наредба гласи:

„(10) При отразяване на количеството произведени пчелни продукти в справката по ал. 9 контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично производство въз основа на данните за средния добив при конвенционално производство за предходните 5 години, получени от системата за агростатистика.“

„(11) Когато оператор заяви по-голямо количество произведени пчелни продукти от установените съгласно ал. 10, контролиращото лице извършва проверка на произведените, продадените и наличните на склад при производителя количества и въз основа на нея попълва приложението по ал. 9. На база оценка на риска контролиращото лице решава дали да извърши лабораторен анализ на конкретната партида за наличие на остатъчни количества забранени вещества в биологичните пчелни продукти.“

След направена справка на Портала за обществени консултации е видно, че въведените текстове са по настояване на Българска Асоциация Биопродукти. От същата справка се вижда, че предложението се припокрива с текстове, предложени от „Апитрейд“ ЕООД.

Освен двете организации становище са дали само още Сдружение на контролиращите лица за биологично производство. За мнение по въпроса потърсихме председателя на сдружението – Жулиета Димова.

„Приветстваме всяка промяна, която е в полза на биологичното производство и има за цел ограничаване порочните практики в сектора. Това е и една от причините контролиращите лица да се обединим в сдружение. В момента в него членуват 11 контролиращи лица, които контролират над 4700 оператора. Контролиращите лица прилагат адекватни мерки за качествен контрол и се стремят да ограничават всеки опит за злоупотреба от страна на операторите. Считаме обаче, че ако има подобни допълнителни текстове и мерки, то те трябва да са насочени към всички, а не само към пчелните продукти. Пчеларите не трява да се дискриминарат и да им се оказва все по-голям натиск. Те трябва да се подкрепят, защото българският биологичен пчелен мед е качествен продукт, който се търси в Европа.

За съжаление МЗХГ не се съобрази с нашите възражения относно конкретните текстове, предложени от БАБ и Апитрейд. С тях не бяха съгласни и останалите пчеларски сдружения, които участваха в работната група. Текстовете не бяха пуснати и на обществено обсъждане. Просто се приеха.“, заяви Жулиета Димова, председател на Сдружението на контролиращите лица за биологично производство.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.

 

За автора

Сродни публикации