МЗХГ и МОН обявяват конкурс „Моето стопанство“, част от кампания „Супер фермер“ » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

МЗХГ и МОН обявяват конкурс „Моето стопанство“, част от кампания „Супер фермер“

Акценти

 • Вторият етап на кампанията, с посещения на фермери по ПРСР (2014-2020 г.), ще се реализира в периода от края на м. февруари до април 2020 г.

 Учениците, обучаващи се по специалности от професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от XI и XII клас, могат да представят своите идеи за стартиране на бизнес в областта на земеделието – в конкурса „Моето стопанство“.

Срокът е до 31 март 2020 г. Организиран е от МЗХГ, в партньорство с МОН.

Конкурсът е част от съвместната кампанията на двете министерства – „Супер фермер“.

Кампанията има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса.

Заявление за участие в него може да подаде всеки, който предстои да завърши професионално образование от професионалното направление „Растениевъдство и животновъдство“.

За участие е необходимо да се попълни заявление, което да съдържа:

 • – имена и данни на ученика;
 • – кратко описание с представяне на идеята, което да не бъде повече от 3 страници.

За победителите в конкурса са предвидени награди.

Те ще бъдат отличени от жури, в което ще участват представители от:

 • – Селскостопанска академия;
 • – Националната служба за съвети в земеделието;
 • – Министерство на образованието и науката;
 • = външен експерт.

При оценяването ще се следи дали проектите отговарят на следните критерии:

 • – избор на тема на идейния проект и формулиране на идеята;
 • – обосновка на идеята, която включва: актуалност и реалистичност на идеята (проучване/анализ на пазара във връзка с реализацията на проектната идея);
 • – внедряване и използване на иновации (какви иновации, обосновка за новостите, както и с какво биха допринесли за конкурентостта и налагането на идеята на пазара на труда);
 • – използване и/или въвеждане на дейности и методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните (идеята и нейното реализиране, какви методи за опазване на околната среда въвежда, пряк ефект от реализирането й с обосновка, както и за хуманното отношение към животните);
 • -социален ефект – разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания (колко работни места ще бъдат разкрити, какви хора ще бъдат привлечи за реализирането на проектното предложение, с приложена аргументация).

Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 31-ви март на e-mail: SF@mzh.government.bg .

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в края на кампанията.

В първия етап на кампания повече от 330 ученици от 20 професионални гимназии посетиха стопанствата на 25 бенефициенти по ПРСР 2014-2020 г., от 13 области на страната.

Децата, обучаващи се в средния курс на обучение, учат в направленията:

 • – фермер;
 • – механизатор на селскостопанска техника;
 • – агроекология и др.

Те се запознаха от близо с дейността на земеделски производители, които работят и се развиват сферата: по отглеждане на етерично-маслени култури (лавандула, рози и др.), на трайни насаждения (орехи, круши, сливи, бадеми, лешници, череши и др.), зърнопроизводството (пшеница, лимец, слънчоглед, царевица за силаж и др.), зеленчукопроизводство (оранжерийно отглеждане на краставици) и в животновъдството – овцеферми, кравеферми и птицеферми.

По време на практиките учениците се запознаха с:

 • – основните етапи и фази на развитие при културите;
 • – почвено-климатичните условия, които са подходящи за отглеждането им.

На място, в животновъдните обекти те имаха възможност да видят и да участват в базисни процеси по отглеждане на животните като например:

 • – като система за доене;
 • – подвижна ясла за двустранно хранене;
 • – за поене на животните и др.

Учениците разгледаха и се запознаха и с нова и модерна селскостопанска техника, закупена по Програмата, която се ползва от бенефициентите в дейността на стопанствата им.

Вторият етап на кампанията, с посещения на фермери по ПРСР (2014-2020 г.), ще се реализира в периода от края на м. февруари до април 2020 г.

Повече информация за кампанията и конкурса може да намерите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации