МЗХГ започва проверки на производители » Съвети в земеделието

април 13, 2024

МЗХГ започва проверки на производители

Акценти

  • Бюджетът за подадените само до 10 юни проекти е надвишил първоначално определените средства

Затягат контрола с общ регистър за идентификация на търговците на плодове и зеленчуци.

Заседание на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство се проведе на 13 юни 2019 г. На него министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обясни, че има готовност за увеличение на бюджета на държавната помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Именно на 13 юни 2019 г. приключи едномесечния прием на документи.  На 1 април 2019 г. Европейската комисия е одобрила държавната помощ, а самата схема е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Нейният срок на действие ще бъде до 31.12.2020г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лева. Тази година с решение на УС на ДФЗ следва да бъдат разпределени 3,6 млн. лева. Справка за броя на подадените документи сочи, че до 10 юни 2019 г. те са били за 55 проекта. Бюджетът за тях надвишава първоначално определените средства. Именно по тази причина има готовност за увеличаване на средствата. За целта е необходимо първо официално да приключи приемът и да бъдат направени нужните изчисления.

Министър Танева изрази готовност да помогне на производителите във връзка с молбата им да се засили контролът върху получаването на обвързана подкрепа от хората, които произвеждат и продават. Тя коментира, че ще откликне на всички предложения, които са технически и ресурсно изпълними от администрацията.

По време на заседанието стана ясно още, че предстои  да се извърши проверка на всички биопроизводители, за които има съмнения за нередности. Пред участниците в срещата тя обясни, че ако те имат списък с такива и той ще бъде взет под внимание.

Какво коментира зам.-министър на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов?

От думите на ресорния зам.-министър на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов стана ясно, че ще бъде въведено понятие „Пресен (Свеж)“ плод/зеленчук, в определен сезон. То е широко разпространено и в други страни-членки на ЕС.  Той коментира още и темата за нелоялната търговия и вноса на високо субсидирани плодове и зеленчуци от държави-членки на ЕС и трети страни. Маринов е съгласен с идеята, че трябва да има регулация. За целта към момента се работи за създаване на база данни с т.нар. идентификация на търговците на плодове и зеленчуци в общ регистър. Предвидено е търговците, които не присъстват в базата данни да нямат право да търгуват с плодове и зеленчуци.

От думите на зам.-изпълнителния директор на БАБХ инж. Николай Роснев стана ясно, че се извършват проверки на контролно-пропускателните пунктове. Според него нелегален внос на плодове и зеленчуци в страната няма.

На вниманието на присъстващите на заседанието беше представена и презентация за приемите по подмярка  4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и мярка 10 „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ от ПРСР (2014-2020 г.). Близо 38 млн. евро е остатъчният бюджет по подмярка 4.2. С тези средства ще има възможност да бъдат подпомогнати още 79 проекта. Според предварителния анализ 40 % от подпомогнатите ще бъдат в Сектор „плодове и зеленчуци“.

 

Сродни публикации