Местни пазари на производители скъсяват пътя на стоките до крайния потребител » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Местни пазари на производители скъсяват пътя на стоките до крайния потребител

През 2016 година ще бъде отворена мярка „Сътрудничество“ по Програмата за развитие на селските региони. По нея ще бъдат финансирани мерки за скъсяването на веригата от производителите до крайния потребител.Това съобщи земеделският министър Десислава Танева.
Мярката „Сътрудничество“ цели обединението на земеделските стопани, групи и организации на потребителите. Те ще могат да кандидатстват за планиране, инвестиции и разработване на местни пазари по видове продукти.
Плановете предвиждат покриването на три вида разходи – оперативни разходи, разходите за реклама на местните пазари и разходите за инвестиции в тези пазари, разкри още Танева.
Обединенията на производителите ще могат да получат подкрепа и по още една мярка по ПРСР – „Учредяване на групи и организации на производители“. По нея помощта ще възлиза на до 10% от предлаганата общо от тях на пазара годишна продукция, което е двойно повече от подпомагането в изминалия програмен период (2007 – 2013 година).
Целта е да бъде стимулирано сдружаването на производителите. „Те трябва да осъзнаят важността на организирането в тези групи, за да се справят по-добре с планирането на производството и реализацията й, така че да отговарят на нуждите на пазара“, каза Танева.

 

За автора

Сродни публикации