Маловодието на река Струма е сред причините за високата смъртност на рибата в яз. Пчелина » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Маловодието на река Струма е сред причините за високата смъртност на рибата в яз. Пчелина

Акценти

  • Високите температури на водата са причина и за намаляване на кислорода във водата

През изминалата седмица, на 7 септември, е подаден сигнал за мъртва риба в яз. Пчелина.

Извършена е проверка, взети са полеви проби и са анализирани в лаборатория за физико-химичен анализ. Смята се, че високата смъртност на рибата се дължи на съчетание от природни и човешки фактори, предаде БТА.

Сега река Струма е в период на маловодие. Температурите на въздуха са високи, а това е причина и за повишаване на температурата на водата в самия язовир. Стойностите на повърхността са около 30 градуса, а на 7-10 метра дълбочина – около 24. Специалистите обясняват, че при 22 градуса голяма част от рибните видове агонизират, а при 30 умират.

Високите температури на водата са причина и за намаляване на кислорода във водата.

По река Струма преди язовир Пчелина се заустват отпадъчни води от промишлени предприятия, които имат издадени разрешителни за това. Освен това се заустват и отпадъчните води от битовата канализация на Перник. През последната една година мониторингът на водите не е показал превишения на индивидуалните и емисионни ограничения, посочени в разрешителните. Маловодие в момента сериозно нарушава баланса между природни води, пречистени води и непречистените.

 

Сродни публикации