Лошото лято и закъснялата селска програма свиват инвестициите в нова техника » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Лошото лято и закъснялата селска програма свиват инвестициите в нова техника

По-ниските добиви в сравнение с миналата година, лошото качество на зърното и липсата на средства по европейските програми на този етап ще доведат до по-малки инвестиции в нова техника, семена и торове. Такива са опасенията и на земеделските производители, и на търговците на селскостопанска техника. Независимо от тях обаче петото издание на международното изложение „БАТА агро“, което се провежда в Стара Загора, привлече рекорден за историята си брой участници и стотици посетители.
През тази година „БАТА агро“ събра 211 фирми, от които девет чуждестранни. През 2013 г. броят на участниците беше 193. Панаирните щандове, разположени на бившето летище на областния град, сега заеха площ от близо 33 хил. кв.м. „През първата година на „БАТА агро“ участваха едва 83 фирми, а заетата площ беше 16 хил. кв.м. Сами можете да пресметнете какво сме постигнали за изминалите 5 години“, посочи Тодор Николов, член на управителния съвет на Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА), която стои зад проявата. Така равносметката е, че изложението в Стара Загора е едно от най-мащабните в страната. Участниците в „БАТА агро“ 2014 имаха възможността да демонстрират машините си върху площ 60 хил. кв.м. В изложението участваха както фирми, свързани с продажбата на агротехника, така и производители и търговци на препарати за растениевъдството, семенарски компании и фирми, чиито дейности са непряко свързани със земеделието.
От следващата година към традиционно издание на „БАТА агро“ ще бъде добавено още едно през пролетта. Решение за това е взето от управителния съвет на БАТА. „Взехме това решение, за да можем да дадем шанс агробизнесът да генерира повече идеи за развитие на сектора в страната“, обясни председателят на „БАТА агро“ Веселин Генев. Много от членовете на БАТА се надяват с изложението в Стара Загора през месец март следващата година постепенно да изместят изложението „Агра“, което се провежда в Пловдив.
„Страната ни има изключително голям шанс по отношение на развитието на модерното земеделие“, каза при откриването на „БАТА агро“ служебният министър на земеделието Васил Грудев. За изтеклия програмен период 2007 – 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) договорените субсидии за закупуване на техника и въвеждане на нови процеси и технологии по мярка 121 са за над 850 млн. лв. Субсидиите са за над 3400 одобрени проекта, в които са залегнали инвестиции за 1.7 млрд. лева. Договорените субсидии по мярка 112 за създаване стопанства на млади фермери по програмата са за близо 280 млн. лв. Субсидиите по мярка 112 са за 5700 одобрени проекта. Общо разплатените средства за целия програмен период по двете мерки са за близо 620 млн. лв., посочи министър Грудев.
Организаторите на „БАТА агро“ са готови да съдействат за изготвянето на национална стратегия за развитието на селското стопанство през следващите 14 години. „Тази стратегия трябва да начертае приоритетите и направленията през следващите години. Изграждането й включва както всички, които са ангажирани с агробизнес, така и научните институти в страната“, смята Веселин Генев.
Тази година управителният съвет на асоциацията реши да подпомогне участието на всички университети в страната, пряко свързани със сектора – Селскостопанска академия, Тракийският университет, Русенският университет, Пловдивският университет. С решение на „БАТА агро“ от 1 януари следващата година започва съвместна програма с германската асоциация на производителите на селскостопанска техника, която ще бъде насочена към статистическо отчитане на реалните продажби на земеделска техника в страната. Тя ще даде възможност за по-точно отчитане на стопанския парк в страната, а първите данни се очаква да бъдат готови през 2016 г. Такава програма вече работи в Германия и Румъния.

 

По-ниски добиви, лошо качество на зърното и ниски изкупни цени. Такава се оказа 2014 г. за земеделските производители и естествено това рефлектира и върху плановете им за нови инвестиции. През тази година ще се ограничат покупките не само на нова техника, които растяха стабилно в периода 2011 –  2013 г., но и на семена и торове, споделят земеделски производители, които посетиха „БАТА агро“.
Фирма „Евро Си комерс“ стопанисва около 10 хил. дка земя в района на с. Ленково, Плевенско. „Тази година 50% от земята ни беше засята с есенници. За съжаление нормално прибрахме едва 2000 дка“, казва Севдалина Качамачкова, собственик на фирмата. Останалата част от работата на полето се превърнала в истински кошмар за производителя от с. Ленково заради тежката метеорологична обстановка. Качеството на прибраното зърно е ниско, ниска е и цената му. Близо една трета от прибраната от стопаните на фирмата продукция е с ниско качество. „Евро Си комерс“ не е успяла да прибере реколтата от около 700 – 800 дка заради валежите и градушките. „В началото, при първата пшеница, която ожънахме, добивът беше 550 кг от дка. След обилните дъждове и градушки добивите ни спаднаха с около 40 – 50%, което срина тотално и средния ни добив“, разказва Качамачкова. Тя казва, че при реколтата от пшеница компанията въобще не очаква печалби. „Говорим само за загуби“, категорична е Качамачкова. Не по-различна за „Евро Си комерс“ ще бъде картината и при слънчогледа. „Поради резултатите тази година ще се ограничим в закупуването на нова техника, независимо че това е много важно за нас“, твърди собственикът на фирмата.
„Не може цената на пшеницата в България да е с 20% по-ниска от цената на пшеницата на европейския пазар. Предполагам, че това се дължи на картелно споразумение“, казва още Качамачкова.
От картелно споразумение се опасява и Кольо Василев, собственик на фирма „Васико-Кольо Василев“. Той обработва 10 000 дка земя в района на Търговище, а добивът му при пшеницата през тази година е едва 400 кг на декар при средни за страната през миналата година близо 500 кг. „Търговците купиха ечемика ни едва за 25 ст. на кг. При ечемика със сигурност ще бъдем на загуба“, разказва Василев. „Чува се, че хлебната пшеница сега струвала 28-29 ст. на кг, а фуражната – 24-25 ст. Не мога да си обясня ниските цени“, казва още той. Въпреки недобрата година и загубите обаче Кольо Василев и тази година ще инвестира в нова земеделска техника, но умерено. Надява се да използва изгодни лизингови условия за закупуване на нов трактор, необходим за есенната сеитба.
Управителят на „АЖД агро“ Димитър Мачуганов също признава, че тази година силните дъждове са довели до по-слаби резултати. Той обработва над 50 000 дка земя в района на Ловеч, като отглежда всички видове зърнени култури. „Въпреки всичко обаче мога да обобщя, че при нас се получиха добри резултати на фона на лошата година“, казва той. Мачуганов споделя, че се е справил с трудните условия именно заради непрекъснатите инвестиции в нова земеделска техника. Новата и  модерна техника дава големи възможности за работа при трудни условия, допълва той. И тази година Мачуганов ще направи инвестиции в нова техника, като интересът му на изложението „БАТА агро“ беше привлечен от модерните пръскачки, предлагани от водещите фирми на земеделска техника.

 

Сродни публикации