Лозарските стопани трябва да подадат Декларация за реколтата от грозде » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Лозарските стопани трябва да подадат Декларация за реколтата от грозде

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) напомня, че лозарските стопани трябва да подадат Декларация за реколтата от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009, съобщиха от ИАЛВ. Към нея се прилага и Приложение, което включва Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя със Защитено наименование за произход (ЗНП); Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя със Защитено географско указание (ЗГУ); Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя, предназначени за сортови вина без ЗНП/ЗГУ; Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя за вина без ЗНП/ЗГУ; Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя за производство на вина с друго предназначение.
Документите се подават в съответното Териториално звено на ИАЛВ. Бланките може да бъдат открити и в сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното на адрес.
Подаването на декларацията е важно условие при кандидатстване по национални програми. При липса на такава, лозарските стопани няма да отговарят на условията за финансиране.

 

За автора

Сродни публикации