Лозари и винари: Производството на грозде трябва да се субсидира » Съвети в земеделието

май 18, 2021

Лозари и винари: Производството на грозде трябва да се субсидира

Акценти

  • Продължава изкореняването на лозови насаждения и закриването на преработвателни предприятия в редица населени места, където това е основен поминък на населението

Проблемите в лозаро-винарския сектор бяха обсъдени на среща с председателя на Комисията по земеделие в парламента Мария Белова.

Срещата се проведе на 6 февруари 2020 г.

Тя беше по инициатива на председателя на „Обединени земеделци“ Петя Ставрева.

В нея участваха:

  • – лозари;
  • – винопроизводители;
  • – зърнопроизводители от различни региони на страната.

Лозарите поставиха въпроса за ниските изкупни цени на гроздето през последните години, които не покриват себестойността за килограм произведено винено грозде.

Те алармираха, че продължава изкореняването на лозови насаждения и закриването на преработвателни предприятия в редица населени места, където това е основен поминък на населението.

Лозарите и винарите настояват производството на грозде да се субсидира, както е в другите европейски държави. От бранша настояват за създаването на консултативен съвет по лозарство и винарство към министерството на земеделието, който да оказва помощ в управлението на отрасъла.

За новия програмен период 2021-2027, по линия на подпомагането по OСП  България има възможност да предложи нови мерки в подкрепа на лозаро-винарския бранш, подчерта  Петя Ставрева.

Мария Белова се ангажира да организира изслушване в Комисията по земеделие. На него лозарите и винарите ще могат да обсъдят проблемите и да предложат решения в присъствието на представите на институциите.

 

За автора

Сродни публикации