Ловният сезон за прелетен дивеч започна » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Ловният сезон за прелетен дивеч започна

Акценти

  • Заради установени случаи на АЧС при диви свине 104 ловни дружинки няма да могат да ловуват

2 691 ловни дружинки ще имат възможност да ловуват.

На 10 август 2019 г., в землището на село Баново, община Суворово, област Варна, заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев откри ловния сезон за прелетен дивеч. Той призова ловците за стриктно спазване на дисциплина по отношение на ловното законодателство и за прилагане на неотложните мерки за неразпространение на Африканската чума по свинете по време на ловните излети този сезон.

В тази връзка беше направен инструктаж на ловците. След него официално беше открит ловния сезон на дребен пернат дивеч – пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Зам.-министърът пожела наслука на всички ловци и здраве на тях и семействата им. Той акцентира върху мерките за безопасност и подчерта,че най-важното е опазването на човешкия живот. Този сезон ловът ще трябва да се провежда с особена отговорност. Причина за това е усложнената епизоотична обстановка от навлязлата зараза от АЧС. Необходимо е да се спазват и задължителните санитарно-хигиенни правила. С вода и сапун ще трябва да се почистват и дезинфекцират обувките след ловните излети. Ще трябва да се дезинфекцират още ловните стикове, съоръжения и ловното облекло. Битовите отпадъци от консумираната храна следва да се прибират в обезопасени опаковки. Те не трябва да се изхвърлят в природата и на нерегламентирани места. Целта на тази мярка е да се предотврати възможността за разнасяне на заразата.

Много е важно при намиране на трупове на диви прасета или други животни, или такива с нетипично поведение, ловците незабавно да се обадят на телефон 112. Те следва да информират най-близкото горско или ловно стопанство или дирекция по горите.

На официалната страница на Изпълнителна агенция по горите ежедневно се актуализира списъкът с ловни участъци и територии, на които е ограничено ловуването. На територията на страната са регистрирани 2795 ловни дружинки.  Към момента 104 от тях няма да могат да ловуват. Причината за това е, че на тяхна територия има установени случаи на диви свине с АЧС.

Вече е в ход предложение за промяна в Закона за лова и опазване на дивеча. С него груповият лов на дива свиня може да започне с две седмици по-рано и да приключи два месеца след обичайния срок.

 

Сродни публикации