Липсата на млади хора в земеделието е сериозна заплаха за бъдещето на сектора » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Липсата на млади хора в земеделието е сериозна заплаха за бъдещето на сектора

Акценти

  • Една от целите на ЕК е да насърчи младите хора да се занимават със земеделие

Европа трябва да намери решение и финансови средства, за да стимулира младите да се занимават със земеделие

Много от младите фермери в Европа се единодушни, че иска или не, ЕС ще трябва да намери решение и да спомогне за подновяването на поколенията в селскостопанския сектор. Това според тях може да се случи чрез по-сериозна подкрепа в Общата селскостопанска политика след 2020 г. Все пак това е и една от цели заложени в нея.

Заетите в селскостопанския сектор в страните от ЕС са предимно на възраст над 40 години. Ако не се осъществи бързо приемственост между поколенията, това застаряващо население ще изложи на риск дългосрочната устойчивост на сектора.

Статистиките сочат, че през 2016 г. едва 11% от земеделските стопани в ЕС са били на възраст под 40 години. Най-много, а именно 22,2% са те в Австрия. На второ място се нарежда Полша с 20,3%, следвана от Словакия с 19,0%.

Една от целите на ЕК е да насърчи младите хора да се занимават със земеделие. В тази връзка беше отправено предложението минимум 2% от преките плащания, разпределени за всяка страна от ЕС (стълб 1), да бъдат предназначени за младите земеделски стопани.

Представители на Европейската асоциация на младите земеделски производители (CEJA) смятат, че тези средства са недостатъчни. Те настояват за 4%, а не 2%, от средствата в стълб 1. Освен това искат и допълнителни мерки, които да са създадени с оглед на нуждите им, за да останат в сектора.

Масово испанските земеделци се оплакват от трудностите, които им създава бюрокрацията, липсата на достъп до земя и подходяща селска инфраструктура. Всички тези немалки спънки възпрепятстват привличането на млади хора и жени в селскостопанския сектор.

Младите са единодушни, че мерки в тяхна подкрепа трябва да има. Важно е те да не са за сметка на фермерите, който са с години повече опит от тях. За ръст на заетите в земеделието, в която и да е страна от ЕС е нужно да се отделят средства, не само чрез ОСП, но и от националните бюджети. Много от младите, които искат да се занимават със селскостопанска дейност споделят, че трудностите и липсата на финансова подкрепа са сериозна пречка.

 

Сродни публикации