Към момента язовирите имат възможност да поемат водата от дъждовете » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Към момента язовирите имат възможност да поемат водата от дъждовете

Акценти

  • Ззовирите на „Напоителни системи” имат над 40 % свободен обем

Извършват се ежедневни обходи и наблюдения на обектите.

Както през миналата, така и през настоящата седмица се очакват интензивни валежи на много места в страната. Към момента язовирите на „Напоителни системи” са в готовност да поемат допълнително водни количества. Те имат над 40 % свободен обем. Досега няма възникнали аварийни и бедствени ситуации. Аварийните складове на клоновете на дружеството са оборудвани с необходимите материали.

Извършват се ежедневен обход и наблюдение на обектите. При възникване на аварийни и бедствени ситуации има готовност за предприемане на съответните мерки и действия, съгласно аварийните планове за недопускане на бедствени ситуации.

В края на миналата седмица е констатирано минимално преливане на вода от р. Тимок през прореза на една от дигите в землището на гр. Брегово. Опасност от наводняване на града няма. Той е защитен и от вътрешна предпазна дига. Извършен е оглед на място и са предприети мерки за преграждане на прореза.  Извършва се постоянно наблюдение и при необходимост Дружеството има готовност да реагира незабавно.

 

Сродни публикации