Къде прецизното земеделие вече се прилага много успешно » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Къде прецизното земеделие вече се прилага много успешно

Акценти

  • В Чехия вече се използват 250 робота за доене, а паралелно с тях и автоматични почистващи средства за подови настилки в оборите

Чешките земеделски стопани реализират по-високи доходи при по-ниски вложения на средства.

Прецизното земеделие се прилага на практика от все повече чешки земеделски стопани. Те отчитат по-високи добиви  и то при по-ниски разходи.

В Чехия роботите за доене са вече почти 250. Използват се и автоматични почистващи средства за подови настилки в оборите. Те засмукват мръсотията и я отстраняват. Все повече трактори са свързани с интернет и разликата от въвеждането на подобни технологии ясно си личи. Данните сочат, че близо ¾ от земеделските стопани в Чехия използват системи за прецизно земеделие.

Според анализатори именно модерните технологии ще подпомогнат намаляването на употребяваните пестициди и бюрокрацията за някои от контролиращите органи. Чрез системите за прецизно земеделие драстично могат да се понижат разходите. Използването на роботизирани системи може да свали консумацията не само на препарати, но и на вода. Така се влагат нужните количества без да се пести или разхищава. Това си личи ясно от цифрите. За период от 2009-2016 г. с цели 19% е спаднало количеството на влаганите в селското стопанство хербициди. Очаква се тази цифра да се понижи.

Съвместните усилия на учените и фермерите дават резултати

Внедряването на новите технологии в земеделието е задача, която се изпълнява благодарение на усилията на учени и фермери. Преди близо три години в Чешката република беше създадена технологична платформа за земеделие. Така благодарение на сътрудничеството и пряката комуникация между фермерите и учените, чешкото земеделие постепенно се модернизира и усъвършенства.

Години са били необходими за създаването на различни сензори, почвени сонди, алгоритми за работа, които да поддържат и/или подобряват качеството на почвата. Това е постигнато чрез сътрудничество между големите производители на селскостопанска техника и фермерите.

В изследванията, които се провеждат не се обръща внимание само на внедряването на роботизирани системи. Търсят се и нови начини за отглеждане на растенията, за да се увеличат добивите и да се намалят разходите. Тестовете се извършват първо с пилотни компании или така наречените демо-ферми. Едва тогава технологиите биха могли да стигнат и до нормалните стопанства.

Специалистите споделят, че внедряването на технологии в земеделието не става от днес за утре. Всичко ново трябва да се изпита, първо на по-малки площи, а след това и на по-големи. Необходимо е да се проследят резултатите, да се направят тестове в различни условия.

Факт е, че търсенето на технологии за прецизно земеделие расте. Започват да се стандартизират точните методи и процедури, за да се повиши ефективността им. Любопитното е, че много от стопаните, които развиват прецизно земеделие се ръководят в работата си от високо образовани експерти.

 

Сродни публикации