Къде и как е позволен груповия лов на диви свине » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Къде и как е позволен груповия лов на диви свине

Акценти

  • Всеки ловец задължително трябва да бъде със специална екипировка, която включва шапка или облекло с ярък сигнален цвят

Макар и с ограничения ловният сезон на диви свине ще започне по-рано от друг път

В събота, на 29 септември 2018 г. ще бъде открит груповият лов на диви свине. Със заповед са въведени ограниченията и изискванията, които ще важат през този сезон. Те са породени от регистрираното в село Тутраканци огнище на Африканска чума по свинете и ще трябва да бъдат спазвани с оглед неразпространение на болестта.

Определените буферни зони са няколко. Обхватът на първата е, както следва:

  • До 5 км от границата с Румъния;
  • До 10 км около с. Тутраканци.

На тези територии груповият лов е ЗАБРАНЕН!

Тези ограничения засягат 119 ловни дружинки, които представляват 4,2 % от всички в страната.

Във втората буферна зона групов лов е позволено да се извършва, но без употребата на кучета за разгонване на дивеча. Нейният обхват е следният:

  • Между 5 и 10 км от раницата с Румъния;
  • Между 10 и 20 км около с. Тутраканци.

На останалата територия от страната ограничения за лова на диви свине няма.

Времето разрешено за провеждане на групов лов обхваща светлата част на денонощието. То започва един час преди изгрев и завършва един час след залез слънце. Всички участници задължително преминават инструктаж. На проверка подлежат всички необходими документи, а именно:

  • наличието на заверен ловен билет и членска карта;
  • разрешително за носене на ловно оръжие на всеки член от дружинката;
  • попълнено разрешително за лов.

Всеки ловец задължително трябва да бъде със специална екипировка, която включва шапка или облекло с ярък сигнален цвят. Тя се използва по време на групов лов на дива свиня и на дребен дивеч.  Липсата на такава се наказва с глоба. Преди и по време на лов е забранена употребата на алкохол и упойващи вещества.

Ловното оръжие е лично и се използва единствено и само от човека, на когото е регистрирано. То не се преотстъпва. При използване на гладкостенно /гладкоцевно/ оръжие е позволена употребата само на сачми с диаметър до 6 мм. Разрешено е използването само на боеприпаси тип „куршум“.

Компетентните органи призовават всички ловци да спазват правилата за безопасност, нормативните изисквания и разпоредби за самия лов и за опазването на дивеча. Ще продължат проверките от страна на компетентните органи, упражняващи контрол в горските територии.

Заповедта може да прочетете ТУК.

 

Сродни публикации