Къде и с колко ще се увеличат площите с пшеница » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Къде и с колко ще се увеличат площите с пшеница

Акценти

  • Експертите прогнозират, че австралийските фермери ще увеличат площите си с до 11,8 млн. ха

Увеличаването на площите може да задълбочи още повече проблема с недостига на вода за отглеждането на зърнената култура

Експерти от Международния съвет за зърнени култури са изготвили предварителни прогнози за световното производство на пшеница. Данните сочат, че количеството на очакваната реколта през 2019/20 ще бъде малко по-голямо в сравнение със стойностите отчетени през настоящия сезон.

Според информацията в доклада, заетите със зърнената култура площи ще достигнат 219,8 млн. ха. Тази стойност е с 1,5 млн. ха повече от отчетените през 2018/19. Очакванията са площите засети с пшеница в Европейския съюз да се увеличат с 1,2 млн. ха, които се равняват на 4,7 %. Така ще се достигне цифрата от 26,5 млн. ха. Това увеличение на заетата с пшеница земя е оправдано от относително атрактивните цени на зърнената култура. Проблем пред повечето страни се явява недостигът на вода. Той буди тревогите на фермерите в много страни от ЕС, особено в Германия и Полша.

Предварителните прогнози на експертите очертават увеличение на площите с пшеница и в Русия.  Там за реколта 2019 се очаква да бъдат засети до 26,6 млн. ха. Това е с 500 000 ха или 1,9 % повече в сравнение с настоящия сезон.

Същото увеличение от 500 000 ха се предполага, че ще реализират и в САЩ, достигайки заети площи от 16,5 млн. ха. Там сеитбата на зимна пшеница продължи до миналата неделя и беше изпълнена до 93% от планираните площи. Така средната стойност за последните пет години спадна с 4 %.

Експертите прогнозират, че австралийските фермери ще увеличат площите си с до 11,8 млн. ха. Тази цифра е с 800,000 ха или 7,0 % повече спрямо отчетени стойности през 2018/19.

От друга страна по-слабо увеличение на заетите с пшеница земи сочат предварителните оценки за Канада. Според тях през 2019/20 заетите със зърнената култура площи ще намалеят с 400 000 ха или 3,8 % спрямо предходната година. Така те ще достигнат до 9,4 млн. ха. Очаква се и в Китай да реализират спад в площите с 1,4 млн. ха или 5,5 % достигайки 23,5 млн. ха.

 

Сродни публикации