Къде започват масирани проверки заради трите нови огнища на чума по дребните преживни животни » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Къде започват масирани проверки заради трите нови огнища на чума по дребните преживни животни

овце на паша

Акценти

 • Засегнатите населени места са селата Крайново, Странджа и Шарково
 • Със заповед е разпоредена евтаназия на заразените животни по хуманен за тях начин

По данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са обявени нови три огнища на болестта чума по дребните преживни животни. Засегнатите населени места са селата Крайново, Странджа и Шарково. Те се намират в община Болярово, област Ямбол. Със заповед е разпоредена евтаназия на заразените животни по хуманен за тях начин. Умъртвяването ще се извършва съобразно всички законоустановени мерки и изисквания за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване. Под официален надзор и по начин недопускащ разпространението на болестта ще бъдат унищожени труповете на животните и контаминирания материал. Задължително трябва да се направи механично почистване и неколкократна дезинфекция на помещенията за дребни преживни животни, оборудването, транспортните средства, дворовете, улиците и пространствата около животновъдните обекти. Ще бъде направено и епизоотично проучване и проследяване на движението на дребните преживни животни, производните от тях продукти, фуражите за изхранването им и транспортните средства свързани по какъвто и да било начин с обектите, в които са открити заразени животни.

Съгласно чл.141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове собствениците на евтаназираните животни имат право на обезщетение.

За трите села – Крайново, Шарково и Странджа е определена предпазна зона от 3 километра.

10 километра пък е зоната около огнищата, която е под постоянно наблюдение и обхваща следните населени места:

 • община Болярово – по-горе опоменатите три села;
 • област Ямбол – с. Воден, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, гр. Болярово, с. Лалково, с. Ситово, с. Иглика, с. Голям Дервент, с. Горска поляна;
 • община Средец, област Бургас – с. Горно Ябълково, с. Момина църква.

В описаните по-горе населени места предстои провеждането на ежеседмични клинични прегледи за чума по дребните преживни животни и други заразни болести във всички животновъдни обекти. Резултатите следва да бъдат документирани. В информационната система ВетИС следва да бъдат актуализирани данните, след като се извърши преброяване на дребните преживни животни и животновъдните обекти.

Очаква се да бъдат направени още изследвания във всеки животновъден обект. Ще бъдат вземани двойни проби, а именно очен секрет и серум. Тези изследвания следва да се проведат на територията на следните населени места:

 • Област Ямбол;
 • Община Елхово – Лесово, Мелница, Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, Раздел;
 • Община Болярово – Голямо Крушево;
 • Област Бургас;
 • Община Средец – Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Факия, Белеврен, Кирово, Тракийци, Голямо Буково, Граничар;
 • Община Малко Търново – гр. Малко Търново, Близнак, Младежко, Звездец, Бръшлян, Евренозово;
 • Община Царево – Ахтопол, Варвара;

Забранени са търговията, транспортирането и придвижването на дребни преживни животни на в граничните общини Елхово, от област Ямбол и община Средец, Царево, Малко Търново, Приморско, Созопол от област Бургас. Тази забрана не важи единствено за животните, който подлежат на незабавно клане.

 

Сродни публикации