Кръстосаните проверки на парцели започнаха » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Кръстосаните проверки на парцели започнаха

Акценти

  • По време на кръстосаните проверки не се приемат искания за оттегляне на заявленията за подпомагане

От 03.07.18 започнаха кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2018 г.

Чрез този вид проверки се извършва геопространствено сравнение на декларираните площи (парцели) и данните от регистрите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

По време на провеждане на кръстосаните проверки не се приемат искания за оттегляне на заявленията за подпомагане. Това е урегулирано в чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

Сродни публикации