Документи за кредит за семена и торове ще се подават от 1 октомври » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Документи за кредит за семена и торове ще се подават от 1 октомври

Акценти

 • Обезщетенията трябва да бъдат на обща стойност, която покрива 135 % от кредита

Кандидатурата ще се извършва съобразно адресната регистрация

Всички земеделски стопани, които желаят да получат финансова подкрепа за производството на пшеница ще могат скоро да подават документи и да го направят. За отпускане на кредит за закупуването на семена и торове за производството на пшеница ще се приемат документи от 1 октомври 2018 г. Крайният срок за подаването им е 16 ноември 2018 г. Финансовите средства ще са предназначени за производството на реколта 2019. Физическите и юридическите лица могат да подават документи в зависимост от своята адресна регистрация.

Право на кредитиране имат физически и юридически лица, еднолични търговци и кооперации, които са регистрирани като земеделски производители. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите са следните:

 • да нямат неплатени задължения към бюджета;
 • да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”;
 • да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена;
 • да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава;
 • да не са в производство по ликвидация.

Ако отговарят на гореописаните изисквания кандидатите могат да получат финансиране, както следва:

 • за закупуване на минерален тор – 80 лв./ха;
 • за покупка на семена – 40 лв./ха.

Отпуснатият кредит може да бъде в максимален размер от 200 000 лв. Годишната лихва по него се равнява на 3%. Погасяването на задълженията трябва да бъде направено до 1 октомври 2019 г. Паричните средства трябва бъдат изплатени на кредитополучателите до 21 декември 2018 г.

Обезпечението на кредита става чрез:

 • учредяване на ипотека върху недвижимо имущество;
 • особен залог върху машини и съоръжения;
 • складови записи за вложено зърно в публичните складове за съхранение;
 • залог на парична сума;
 • банкова гаранция.

Обезщетенията трябва да бъдат на обща стойност, която покрива 135 % от кредита.

 

 

Сродни публикации