Кралство Мароко проявява интерес към българските фуражи » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Кралство Мароко проявява интерес към българските фуражи

Акценти

  • БАБХ стартира процедура за износ на фуражи за Кралство Мароко още през месец април 2019 г.

Обсъждат се възможностите за износ на родна продукция.

В Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се проведе официална среща. Тя беше между д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ и д-р Абделгни Аззи, заместник генерален директор на Агенцията по безопасност на храните в Кралство Мароко. През месец април тази година в гр. Мекнез на друга среща бяха коментирани възможностите за сътрудничество между аграрните министри на Република България и Кралство Мароко. Именно по тази причина е и настоящата визита на д-р Аззи.

По време на срещата вниманието беше насочено към възможностите за износ на фуражи от България за Мароко. От страна на БАБХ процедура за износ на фуражи за Кралство Мароко беше стартирана още през месец април 2019 г. Бяха дискутирани и възможностите за износ на храни и някои животни.

Подробна информация за официалния контрол, осъществяван от БАБХ по отношение на фуражите беше представена на срещата днес. Дискутирани бяха и въпроси, засягащи статута на България във връзка със заболявания като шап и вископатогенна Инфлуенца по птиците, Чума по дребните преживни животни. Коментирани бяха и мерките, които БАБХ предприема за превенция на тези болести и предотвратяване на тяхното разпространение.

Според д-р Дамян Илиев и д-р Аззи ключов и за двете страни е механизмът на взаимодействие между отделните регионални звена на представляваните от тях институции. Заместник генералният директор на Агенцията по безопасност на храните в Кралство Мароко подчерта, че ефективността от начина на работа на Областните дирекции по безопасност на храните зависи в голяма степен от упражнявания официален контрол върху храните, фуражите, карантината на растенията и здравеопазването на животните.

 

Сродни публикации