Край с употребата на фунгицида тирам » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Край с употребата на фунгицида тирам

Акценти

  • От 31 януари 2020 г. се забранява търговията и употребата на третирани с тирам семена

ЕС даде срок за плавен преход към друг вид препарати за растителна защита

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1500 на Комисията от 9 октомври 2018 година беше отхвърлено предложението за подновяване на употребата на фунгицида тирам. Документът беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 10 октомври. Така започна да тече 20 дневния срок след края, на който решението влиза в сила.

От Регламента става ясно, че всички предложени за оценка представителни видове употреба крият много висок риск за птиците и бозайниците. Такъв възниква и при употребата на фунгицида за третиране на семена.

От 31 януари 2020 г. се забранява търговията и употребата на третирани с тирам семена. Този срок е избран, за да се осигури достатъчно време за плавен преход във веригите за доставка. Към момента няма достатъчно количество семена, които не са третирани с препарата. По тази причина по-ранен срок за влизане в сила на забраната за употреба не може да се даде.

Държавите-членки на ЕС ще имат необходимото време, за да отнемат разрешенията за продуктите за растителна защита съдържащи фунгицида. В Регламента е посочено, че „За продуктите за растителна защита, съдържащи тирам, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтече най-късно на 30 април 2019 г. за продуктите за растителна защита, използвани за пръскане на листа, и на 30 януари 2020 г. за други продукти за растителна защита, включително тези, които са използвани за третиране на семена.“

Приложението на Регламента трябва да започне възможно най-скоро.

От американската компания Eastman обясниха, че въпреки това решение на ЕС, те подкрепят идеята за безопасната употреба на фунгицида. Те обясняват, че той е предназначен за растителна защита. С цел поддържането на добрите земеделски практики от компанията ще потърсят възможност да запазят тирама, за да остане той достъпен за употреба от фермерите.

 

Сродни публикации