Край на обявите за продажба на алкохол без бандерол » Съвети в земеделието

юли 03, 2022

Край на обявите за продажба на алкохол без бандерол

Акценти

  • За нарушителите на разпоредбите са предвидени имуществени санкции от 3 000 до 10 000 лв.

Новите законови изисквания са в сила от 1 януари тази година

От началото на тази година са в сила измененията на Закона за акцизите и данъчните складове. Според приетите промени, от 1 януари 2019 г., е забранено публикуването на обяви и съобщения за продажба на акцизни стоки без бандерол. Тук попадат и отпадъците от тютюн. В обхвата на забраната влизат и обявите и съобщенията в електронен вид.

Съгласно изискванията на допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, тези ограничения не засягат търговците, които предлагат алкохолни напитки чрез електронен магазин. Техните стоки трябва да са с бандерол, когато такъв е изискуем или да са платили дължимия акциз.

В случай, че търговците не са изпълнили гореописаните изисквания, те трябва да премахнат информацията. Това трябва да се случи в срок до три дни от датата на публикуване. Също така те са длъжни да осъществяват контрол върху публикуването на подобен вид обяви и съобщения. При необходимост трябва да бъде ограничен и достъпа до използваните за целта телефонни номера, IP адреси и адресите на електронните пощи.

Ако в тридневен срок информацията не бъде премахната, директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава решение за преустановяване на нарушението. Това става чрез временно спиране или блокиране на достъпа до съответните интернет страници, на които са публикувани обявите и/или съобщенията. То може да бъде с продължителност от 7 дни до един месец.

В промените на закона са разписани и новите глоби за неспазване на изискванията. Информацията за датата и часа на блокиране на достъпа до интернет страниците, данни за домейна и IP адресите на блокираните интернет страници трябва да се съхранява във формат или файл, който гарантира невъзможната му манипулация. За нарушителите на тези разпоредби са предвидени имуществени санкции от 3 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата се увеличава от 5 000 до 15 000 лв.

 

 

Сродни публикации