„Край на клетките“ стартира вчера » Съвети в земеделието

април 25, 2024

„Край на клетките“ стартира вчера

Акценти

  • Представители на инициативата апелират, забраната за употреба на клетки да бъде въведена законово за всички страни-членки

Европейската гражданска инициатива за хуманно отношение към селскостопанските животните и начина им на отглеждане вече събира подкрепа

В началото на този месец Европейската комисия регистрира нова европейска гражданска инициатива. Тя се нарича „Край на клетките“. Създаването й има за цел да прекрати използването на клетки при отглеждане на селскостопански животни.

В основата на инициативата е заложена идеята, че клетките създават неподходящи условия за отглеждането на животни. Те не само, че ограничават свободното пространство около тях, но и предизвикват редица здравословни проблеми.

Съгласно европейските спогодби животните са чувствителни същества, които са способни да изпитват радост и страдание. Това трябва да бъде взето под внимание, от всяка страна-членка на ЕС, при изпълнение на изискванията за хуманно отношение към животните и различните законодателни разпоредби.

Към момента в ЕС е забранена употребата на някои видове клетки за отглеждането на животни. Въпреки това изостават законодателните промени, чрез които ще се ограничат нечовешките практики, които все още се използват в животновъдството.

Представители на инициативата апелират, забраната за употреба на клетки да бъде въведена законово за всички страни-членки. Тя трябва да се прилага при отглеждането на всички кокошки, прасенца, зайци, свине, свине майки, телета, пъдпъдъци, патици и гъски. Те искат да покажат на обществото и политиците, че краткият живот в клетки носи страдания и мъка. Инициаторите искат да създадат движение на граждани, които отхвърлят тези жестоки практики и действат в подкрепа на беззащитните, на нямащите право на глас, животни в клетки.

Те изтъкват още и аргумента, че прекратяването на този вид животновъдни практики ще окаже благоприятно влияние не само на околната среда, здравето и благосъстоянието на животните, но и на хората, и тяхното препитание.

Вчера беше поставено началото на инициативата „Край на клетките“ с изложба в Европейския парламент в Брюксел. Така започна да тече и едногодишния период за събиране на подписи в подкрепа на каузата.

 

Поддръжниците на идеята смятат, че така ще успеят да привлекат вниманието на хората. Ще могат да съберат нужните подписи и да извоюват промяна в съществуващите политики, регулиращи стандартите за отглеждане на животните.

Според направени проучвания повече от девет на всеки десет граждани на ЕС са на мнение, че трябва да се защити благосъстоянието на селскостопанските животни.

 

Сродни публикации