Край на вноса на американско говеждо с хормони на растежа » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Край на вноса на американско говеждо с хормони на растежа

Акценти

  • 35 000 от общо 45 000 тона ТК ще бъдат предназначени за САЩ и поетапно ще се прилагат за период от 7 години

ЕС и САЩ се споразумяха за запазване размера на тарифната квота за САЩ.

Предстои подписване на споразумение между ЕС и САЩ. То е за преразглеждане на съществуващо търговско споразумение, гарантиращо автономна тарифна квота (TRQ) за вноса на висококачествено говеждо месо в ЕС. Така ще се реши дългогодишния спор в Световната търговска организация (СТО).

Днес, на 15 юли 2019 г., Съветът на ЕС прие решение за подписване на споразумение между ЕС и САЩ. То е свързано с разпределянето в САЩ на дял в тарифната квота (ТК) за висококачествено говеждо месо и увеличените мита. Такива се прилагат от САЩ за някои продукти от ЕС. Самото разпределяне е посочено в така наречения Меморандум за разбирателство (MoU) относно вноса на говеждо месо от животни, които не са третирани с определени хормони, стимулиращи растежа.

Споразумението ще бъде подписано в Брюксел възможно най-скоро.

Благодарение на новото споразумение, съществуващата квота ще остане непроменена. 35 000 от общо 45 000 тона ТК ще бъдат предназначени за САЩ и поетапно ще се прилагат за период от 7 години. ТК ще продължи да покрива само продукти, които отговарят на високите стандарти на ЕС за безопасност на храните и здравето. Тази стъпка е от ключово значение за разрешаването на дългогодишен спор между ЕС и САЩ.

През 1989 г. в ЕС бяха наложени строги мерки върху износа на месо от САЩ, съдържащо хормони на растежа. Споразумението, което ще бъде подписано подчертава ангажимента на ЕС за положителна трансатлантическа търговска програма.

На 19 октомври 2018 г. Съветът на ЕС упълномощи ЕК да започне преговори между ЕС и САЩ относно функционирането на ТК, включително относно разпределението на квотата по държави.

Преговорите със САЩ бяха приключени на 27 февруари 2019 г. В светлината на това споразумение Комисията поиска и получи съгласието на другите държави доставчици в съответствие с приложимите правила на СТО.

 

Сродни публикации