Коя вода е „добра“ за земеделието » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Коя вода е „добра“ за земеделието

Акценти

  • Днес отбелязваме Световния ден на водата

Днес отбелязваме Световния ден на водата и по този повод ще обърнем малко повече внимание на употребата й.

В световен мащаб осем от десет души не са сигурни дали ще имат достатъчно вода за пиене, отглеждане на зеленчуци и животни. Дори когато има прясна вода, тя може да не е достатъчно добра за употреба в земеделието или от хората. Затова и възниква въпросът какво означава „достатъчно добра“.

Установяването на факторите, които правят един водоизточник годен за земеделието е първата стъпка към устойчивото и разумно управление на ценния ресурс. А такова е необходимо предвид климатичните промени, ерозията на почвата, замърсяването и разрастването на градовете.

Многото определения за „добра“

Всичко зависи от това за какво ще се използва водата. За отглеждането на зеленчуци, които ще се консумират пресни е необходима по-чиста вода в сравнение с тази, която би се използвала за напояване на пасища. Затова са определени Международни насоки относно физическите, химичните и биологичните показатели на водата за всяка употреба. Така се гарантира безопасността както на производителите, така и на потребителите на селскостопански продукти. Лошото качество може да разболее хората, да повлияе на продуктивността на културите и да влоши състоянието на почвата.

Същевременно правилно обработените градски отпадъчни води могат да помогнат за справяне с нарастващото търсене на безопасна вода. В Близкия изток, например, е обичайно да се използват отпадъчни води за овощни градини и маслинови горички.

Влиянието на инфраструктурата и институциите

Добре обезпечените и развити институции могат да следят за качеството на водата и да гарантират, че тя е безопасна за употреба. За съжаление обаче не всички страни могат да следят качеството на водата. Те нямат механизми, с които да изследват и установяват зависимостите между качеството на водата и човешкото здраве.

Инфраструктурата и преносната мрежа също оказват влияние върху качеството на водата. За определени цели една вода може да е неподходяща, докато за други може да е напълно обратното. Това, което прави една вода „добра“ е съдържанието й.

Соли, йони и рН

Качеството на водата, използвана за напояване, зависи най-вече от вида и количеството на съдържащите се в нея соли. Те могат да се натрупват в корените на растенията и да намаляват съдържанието на вода в културата. Въпреки това вида и степента на проблеми, които солите могат да причинят, варира в зависимост от различни фактори. Такива са климата, вида на културата, почвата, както и уменията на земеделския стопанин.

Йони като натриевите, тези на хлорида или бора също могат да се натрупват в чувствителни култури, като ги увреждат и намаляват добивите.

Прекомерните хранителни вещества също могат да намалят добива или качеството на културите. Неприятните отлагания от желязо върху плодове или листа правят продуктите по-трудни за продажба. Необичайното pH също може да е причина за аномалии при растенията.

Затова качеството на водата не трябва да се пренебрегва и макар повечето от нас да не изпитват нейния недостиг, водата не трябва да се разхищава.

 

Сродни публикации