Коригиращи данъчни декларации ще се подават до 1 октомври » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Коригиращи данъчни декларации ще се подават до 1 октомври

Акценти

  • Общият размер на задълженията е над 120 млн. лв.

От НАП призовават всички да платят задълженията си доброволно

От началото на месец септември 2018 г. стартиране на националната програма за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Благодарение на нея стана ясно, че над 50 000 земеделски стопани не са декларирали получените от тях субсидии. Общият размер на задълженията е над 120 млн. лв.

Между НАП и ДФ „Земеделие“ действа споразумение. Според него те си обменят информацията за изплатените субсидии на всички кандидати по различните схеми и мерки всяка календарна година.

От НАП ще уведомяват земеделските производители по електронната поща или по телефона. Така те ще бъдат осведомени за размера на задълженията си. Предвидено е земеделците да получат разяснителни брошури. В тях ще е описано точно какви са данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета.

Според закона всички допуснали неточност имат право да подадат коригираща данъчна декларация за доходите си до 1 октомври 2018 г. Земеделските производители получили субсидии само по схемите и мерките на директните плащания, могат да направят справка за изплатената им средства в „Системата за индивидуална справка по Директни плащания“.

пари с лупа и елка

Тези от тях, които са получили финансово подпомагане по пазарните мерки и ПРСР трябва да направят извлечение от банковите си сметки. Необходимо е да сравнят преведените суми в тях с декларираните доходи и субсидии пред НАП за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.

 

Сродни публикации