Коректно попълване и подаване на данъчни декларации » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Коректно попълване и подаване на данъчни декларации

Акценти

  • Необходимо е физическите лица, земеделски стопани да проверят внимателно точния размер на оторизираните средства от ДФЗ

Системата за електронни услуги дава информация за оторизираните и преведени субсидии през 2018 г.

Земеделските стопани, физически лица, в срок до 30 април 2019 г., трябва да подадат годишните си данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те отразяват доходите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане през 2018 г. Справка относно оторизираните и получени субсидии през 2018 г. може да бъде направен онлайн. За целта може да се използва разработената от фонда Система за електронни услуги (СЕУ). Достъпът до нея е публичен. В СЕУ може да е провери точният размер на оторизираните, прихванати и платени суми от Държавен фонд „Земеделие“ през 2018 г.

Необходимо е физическите лица, земеделски стопани да проверят внимателно точния размер на оторизираните средства от ДФЗ. Само така коректно ще могат да попълнят и подадат данъчните си декларации. Трябва да бъдат посочени всички облагаеми доходи за 2018 г., включително и тези от продажба на селскостопанска продукция.

За предоставяне на нужната информация може да се подава и писмено искане в Областните дирекции на ДФЗ.

 

Сродни публикации