Копа Коджека: Преходът към новата ОСП да не е по-дълъг от две години » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Копа Коджека: Преходът към новата ОСП да не е по-дълъг от две години

Копа Коджека приветства балансирания подход на членовете на Комисията по земеделие на ЕП за преходния период преди бъдещата ОСП.

В тяхно изявление се подчертава необходимостта от гарантиране на гладкото развитие на правилата на селскостопанската политика и на високата степен на сигурност за земеделските стопани.

Копа Коджека счита, че окончателният текст на преходните правила трябва да бъде приет бързо, като се има предвид, че „става все по-ясно, че предложението за реформа на ОСП няма да бъде прието до октомври“.

От съществено значение да се спазва принципа „настоящи правила, нови средства“.

„Трябва да гарантираме плавна промяна на новия модел на изпълнение“, казва той.

Трябва да има достатъчно време държавите членки да разработят своите стратегически планове, както и те да бъдат своевременно одобрени от Комисията. „Ние подкрепяме преходен период не по-дълъг от две години“, добавя г-н Песонен.

 

За автора

Сродни публикации