Конференция във връзка с трансграничните заболявания се проведе в Букурещ » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Конференция във връзка с трансграничните заболявания се проведе в Букурещ

Акценти

  • От БАБХ споделиха опита си при справянето със заболяванията и извършвания контрол на трансграничните болести по животните

Експерти от БАБХ изнесоха презентации за контрол на болестите по животните.

На 10 юни 2019 г. в Букурещ се проведе конференция на високо равнище. Тя беше свързана с въпроси за актуалното състояние и развитието на трансграничните болести. Форумът беше организиран в рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС). В него участваха комисарят по здравеопазване и безопасност на храните – Витянис Андриукайтис, представители на 28-те държави членки на ЕС и на международни организации. На конференцията присъстваха заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Цвятко Александров. С него беше и екип от експерти от ведомството с ресори здравеопазване и хуманно отношение към животните.

По време на форума бяха дискутирани възможностите за подобряването на системите за ранно установяване на болести по животните. Обсъдено беше трансграничното сътрудничество. Стана ясно, че е необходимо да се повиши информираността на всички заинтересовани страни и на обществеността. Важно е да се разпространяват коректни данни за рисковете от трансграничните болести. Сред акцентите бяха още биосигурността, финансовото и научното обезпечаване на прилаганите мерки.

Представителите на БАБХ бяха поканени да споделят българския опит при справянето със заболяванията и извършвания контрол на трансграничните болести по животните. Българските участници изнесоха презентации по теми като контрола на инфлуенца по птиците, шап, чума по дребните преживни животни, шарка по овцете и козите.

 

Сродни публикации