Консумираме все по-малко различни растителни видове. » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Консумираме все по-малко различни растителни видове.

Акценти

  • Разнообразието в отглежданите култури би могло до голяма степен да промени качеството на почвата и водата

Това поражда проблем за околната среда и човешкото здраве.

В света съществуват над 6 000 вида растителни видове, които са годни за консумация. Днес за изхранване на населението се използват едва 200 вида от тях. 60% от основния калориен прием се осигурява предимно от три култури, а именно – царевица, пшеница и ориз. Генетичното им разнообразие напоследък също се свива.

Тук идва проблемът. Реколтата не само, че става по-неустойчива на метеорологични промени, болести и вредители, но и оказва негативно влияние на човешкото здраве. Приемът на храни, които не са много разнообразни поражда липса на витамини, минерали и води до влошаване на здравословното състояние.

Паралелно с човешкото здраве страда и околната среда. Производството на ограничен вид растителни видове влияе върху качествата на почвата и водата, намалява и броя на опрашителите.

Има растения, които имат по-малка необходимост от напояване спрямо отглежданите царевица, пшеница и ориз, но те се произвеждат в доста по-малки количества. Някои от растителните видове понасят много добре промените в климата и така осигуряват по-голям обем на реколтата за прехрана на населението.

Защо е важно да се повиши разнообразието от отглежданите селскостопански култури?

Разнообразието в отглежданите култури би могло до голяма степен да промени качеството на почвата и водата. Паралелно с това ще се осигури възможност за подобряване на храненето, здравето на хората, доходите на земеделските производители и околната среда. За съжаление всеки ден се губят културите, които биха могли да помогнат за подобряване на хранителните навици и изграждането на устойчиви хранителни системи.

С цел повишаване на осведомеността и насърчаване на положителната промяна ще бъде направена извадка на данни от десет държави. Предвидено е те да служат като прототипи. По този начин следва да се разбере дали се прави необходимото за запазване и използване на агробиоразнообразието по устойчив начин.

Чрез събраните данни ще може да се дадат препоръки за подобряване на храненето и устойчивостта в хранителната система. Освен това ще се проследява колко ефективни са действията за повишаване на агробиоразнообразието.

Сега данните показват, че в световен мащаб повече от 2 млрд. души страдат от недохранване. Това струва на света 3,5 трилиона долара годишно. Подобряването на разнообразието от отглежданите култури е една от най-евтините и най-прости мерки за намаляване на тези разходи. Паралелно с това насърчава икономическия растеж.

Така възниква необходимостта от насърчаване на хората да се хранят с разнообразни продукти. Необходимо е да се популяризират новите храни, за да се променят навиците им. Интересното е, че някои от забравените растителни видове се отглеждат локално. Това означава, че трябва да се стимулират хората, за да се хранят разнообразно и то с местни продукти и култури.

До 2050 г. ще трябва да се работи много усилено за осигуряването на здравословната прехрана на 10 млн. души без да се вреди на околната среда.

 

Сродни публикации