Консумацията на свинско месо в България расте, а на телешко – намалява » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Консумацията на свинско месо в България расте, а на телешко – намалява

Консумацията на свинско месо в България расте, а на телешко намалява. Това става ясно от анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за производството и пазара на червено месо.

Средно по 8,1 кг на лице е годишното потребление на свинско през 2013 г., по данни на НСИ, като се отбелязва ръст от 5,2%. Вътрешното потребление на този вид месо за миналата година е 175,5 хил. тона. Заради намаление както на производството, така и на вноса, резултатът е спад от 1,1% под нивото от предходната година.

 

 

Потреблението на телешко се свива до средно 0,8 кг на лице – с 11,1% по-малко в сравнение с 2012 г. Специалистите обясняват малките количества с по-високите цени, спрямо свинското и птичето.

Вътрешното потребление на телешко  за 2013 г. се оценява на 25,6 хил. тона. Това е с 2,5% по-малко в сравнение с предходната година, поради намалението на производството в страната, което не може да бъде компенсирано от по-високия внос. Делът на вноса във вътрешното потребление на телешко нараства на 28,5%, при 24,8% през 2012 г.

Консумацията на агнешко и ярешко месо расте с 11,1% до 1 кг на лице. По принцип агнешкото се купува около празниците, а търсенето му се ограничава от високите цени.

 

 

Пазарът на свинско месо

През първите три месеца на 2014 г. пазарът на свинско месо в страната е сравнително спокоен, с тенденция на леко понижение на цените, под влияние на по-ниските цени на фуражите след добрата зърнена реколта `2013 г. и свързаното с това увеличено предлагане.

При цените на едро намалението на годишна база е от 1,9% до 4,1%, а при цените на дребно – с 1,4% за свинския бут и с 4,4% за свински врат. През следващите няколко месеца се очаква цените на свинско месо в страната да продължат да се движат около или малко под нивата отпреди година.

 

 

Цените в България – над средните в ЕС

Според данни на Еврокомисията, през 2013 г. средномесечните цени на произведеното в България свинско месо се движат чувствително над средното ниво за Евросъюза.

Средногодишната цена на българско свинско месо е 396,01 лв./100 кг – с 15% над средната за целия ЕС, като в началото и в края на годината разликата е около или над 20%. През март 2014 г. българската цена е с 31% над средната за ЕС.

 

 

 

Средни цени в България и ЕС, източник: данни на ЕК

 

 

Търсенето на агнешко – най-вече около Великден

През първото тримесечие на 2014 г. леко се покачват цените по веригата на предлагане на агнешко месо в страната, за което допринася традиционното нарастване на търсенето около Великденските празници. Въпреки това изкупните цени и цените на дребно остават по-ниски спрямо същия период на предходната година.

Средната изкупна цена на агнета за първото тримесечие на 2014 г. е 5,45 лв./кг живо тегло – със 7,7% по-ниска спрямо същия период на предходната година. В рамките на периода, средната цена на дребно на агнешко  намалява с 8,5%, а само при средната цена на едро се отчита леко нарастване с 1,2%.

 

 

Очаква се леко поскъпване на телешкото

Средно за 2013 г. цената на едро на телешко месо с кости нараства с 4,4% на годишна база, а тази на телешкия шол – с 2,5%. При цените на дребно увеличението е с 4,7% за телешкия шол и с 4,3% за телешкото месо с кост.

Средната изкупна цена на телета за първото тримесечие на 2014 г. е 3,03 лв./кг живо тегло, незначително по-ниска в сравнение със същия период на предходната година (с 0,3%). Същевременно при средните цени на едро на телешки шол, както и при тези на дребно на телешките разфасовки, се отчита ръст с между 3,8 и 5%. Само средната цена едро на телешко месо с кости намалява в сравнение с първото тримесечие на предходната година, с 4,6%.

През 2014 г. се очаква цените на телешко месо в страната да останат сравнително стабилни и да се движат малко над нивата отпреди година. Те ще зависят основно от цените на фуражното зърно, се посочва в анализа.

 

За автора

Сродни публикации