ДФЗ изплати 1,8 млн. лева компенсации за пропаднали площи през 2016 година » Съвети в земеделието

май 21, 2024

ДФЗ изплати 1,8 млн. лева компенсации за пропаднали площи през 2016 година

203 земеделски стопани имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 г. Декларираната от тях обща площ е 5 253,14 ха. За тях са изплатени 1 882 709 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия..

С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и други зеленчуци. Обезщетението за зърнени, фуражни култури и слънчоглед е 50% от действителните разходи за отглеждане, а за зимна маслодайна рапица – 30%. При щети от суша помощта е до 40% от действителните разходи за отглеждане на царевица и лешници, а за слънчоглед и пшеница – до 25%.

 

Сродни публикации