Френска компания ще създаде ферма за насекоми » Съвети в земеделието

юни 01, 2023

Френска компания ще създаде ферма за насекоми

Акценти

  • Всички етапи от развитието на насекомите се следят с помощта на сензори

Планирано е производството на протеин да достигне до 20 000 тон годишно

Спадът в популацията на насекомите в световен мащаб провокира различни мерки за решаване на този проблем. В борбата срещу смъртността на насекомите се изправи и френска компания с интересна и засега много обещаваща идея. Французите са решили да създадат ферма за отглеждане на насекоми. Развъжданите там буболечки ще се използват за храна на домашни любимци, фураж за риба или органични торове за растенията.

Компанията Ynsect се занимава с отглеждането на жълти бръмбари. Планирано е фермата за насекоми да бъде разположена близо до Амиен, в северната част на Франция. В нея ще се произвеждат по 20 000 тона протеин всяка година. Sлед нея е планирано подобно съоръжение да бъде изградено и в Северна Америка. Към момента в световен мащаб е отчетен недостиг на протеин. Алтернативен такъв се осигурява именно чрез отглеждането на насекоми за изхранването на различни видове риба и домашни животни.

Морските дарове и рибата са сред основните храни, чиято консумация расте изключително бързо. В тази връзка от компанията са се заели да произвеждат висококачествени суровини за развитието на аквакултурите. Целта е да се намери решение за подобряване състоянието на екосистемите, в които е нарушено равновесието.

Иновативният подход на френската компания ясно си личи от начина на отглеждане на насекомите. Всички етапи от развитието им се следят с помощта на сензори. Чрез тях се наблюдава и здравословното им състояние, контролира се качеството на средата, в която се отглеждат. Следи се още и кога буболечките достигат своята зрялост.

Любопитно е да се отбележи, че отглеждането на насекоми дори и в такова голяма ферма не нанася толкова сериозни щети на околната среда, каквито причинява традиционното отглеждане на животни. Тук цифрите показват до няколко пъти по-ниски стойности на отделените парникови газове и консумирана храна. Интересното е, че насекомите могат да се отглеждат и върху органични отпадъци.

 

Сродни публикации