Комисията прие нови правила за спиртните напитки » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Комисията прие нови правила за спиртните напитки

Акценти

  • След сключеното споразумения, в целия ЕС ще бъде гарантирано по-ясно етикетиране на спиртните напитки

Нов регламент ще гарантира качеството на алкохолните напитки за всички потребители в ЕС

Вчера беше постигнато споразумение относно новите правила за производство, етикетиране, регистрацията и защитата на спиртните напитки, регистрирани като географски означения (ГО).

Срещата за преговори по темата беше между представители на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия. Успешната дискусия ще осигури законодателна рамка, която да отговаря на нуждите на сектора. Тя ще продължи да поддържа непрекъснатия му съществен растеж. Благодарение на модернизираните правила, потребителите ще са наясно точно какви методи са използвани за производството на спиртни напитки.

След сключеното споразумения, в целия ЕС ще бъде гарантирано по-ясно етикетиране на спиртните напитки. Техният състав ще бъде хармонизиран за всички страни от ЕС.  Предвидено е създаването на регистър на контролните органи на държавите-членки да улесни работата на националните правоприлагащи органи. Така ще се гарантира на всички потребители, че ще получат истинските продукти. Условията за спиртните напитки, регистрирани като ГО като Cognac, Irish Cream, Genever или Ouzo, също ще осигурят по-добра защита. Ще се избегне злоупотреба както относно съставките, така и срещу регистрацията на подобни търговски марки.

Комисията очаква официалното одобрение на споразумението между ЕП и Съвета. Така ще се допусне бързото влизане в сила на новото законодателство.

Какви са основните характеристики на новия регламент?

  • Ще осигури ясни правила за производство и етикетиране за повечето категории спиртни напитки. В тях попада и точното определяне на максималните граници на подслаждане за определен брой категории на равнище ЕС;
  • Ще се подобрят правилата за етикетиране, които се прилагат, когато спиртните напитки са комбинирани с други продукти, включително други спиртни напитки;
  • Ще се създаде регистър на контролните органи на държавите-членки;
  • Ще се засили защитата на ГО: когато се използват като съставки, когато са в конфликт с търговските марки, а също и срещу транзитни стоки на територията на ЕС;
  • Ще се опростят по-нататъшните процедури по ГО.Комисията ще може да упражнява контрол и да се съсредоточи единствено върху елементи от значение за ЕС. Ще се осигурят по-ясни определения за изменения на национално и европейско равнище, при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Ще се намали и срока за обработване на заявленията.

Допълнителна информация

В производството и търговията със спиртни напитки в Европа има над един милион заети лица. Износът за 2017 г. по целия свят се равнява на 11 млрд. евро.

Настоящият регламент (ЕО) № 110/2008 (Регламент за спиртните напитки) предвижда правила за производство и етикетиране на всички спиртни напитки, произведени и внесени в ЕС. Също така се предвиждат специални правила за регистрацията и защитата на интелектуалната собственост на ГО на спиртните напитки, в съответствие със задълженията на СТО.

На 1 декември 2016 г. Комисията прие предложение за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон на Регламент (ЕО) № 110/2008 и го представи на ЕП и на Съвета. В този случай Комисията също така предложи да се подобри правната формулировка на някои разпоредби и да се опрости системата за регистрация на ГО за спиртни напитки.

Процесът на преговори между Съвета и ЕП започна през декември 2016 г. и приключи с успешните преговори вчера.

 

 

Сродни публикации