Комисията по земеделие в ЕП одобри запазването на Националната преходна помощ » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Комисията по земеделие в ЕП одобри запазването на Националната преходна помощ

Акценти

  • 3644 стопанства в 201 землища, отпаднали от предефинирания обхват, ще имат възможност да получават преходното плащане и през 2021 г.

Комисията по земеделие в ЕП одобри запазването на Националната преходна помощ.

В края на миналата година, министър Танева внесе декларация с искане в регламентите за т.нар. преходни правила на ОСП. Те ще важат през 2021 г., за да бъде запазена възможността държавите членки да могат да изплащат Национална преходна помощ на нива, не по-ниски от тези през 2020 г.

Документът бе подкрепен от още пет държави:

  • – Полша;
  • – Румъния;
  • – Унгария;
  • – Чехия;
  • – Кипър.

Малта също изрази подкрепата си за запазване на помощта. В предложението на ЕК за преходни правила на ОСП от 31 октомври 2019 г. не беше включена възможност за продължаване предоставянето на подкрепата.

Приетият регламент осигурява продължаване на плащанията на земеделските производители и бенефициентите по ПРСР. По този начин се осигурява предвидимост и стабилност за сектора. Към момента преходният период може да продължи до две години.

Той ще стартира на 1 януари 2021 г. и ще бъде със срок една година.

В приетият текст на ЕП е включена възможност за удължаване на този период с още една година. Той трябва да се задейства автоматично, освен ако бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) и селскостопанската политика на ЕС не бъдат договорени и одобрени до 30 октомври.

Ако преходният регламент влезе в сила, развитието на селските райони и секторните програми през 2021 г. и потенциално през 2022 г., ще се основават на тези в бюджета за 2020 г.

Беше включена възможност в позицията на ЕП и през преходния период държавите членки да предоставят преходно компенсаторно плащане на земеделските стопани, чиито землища са отпаднали от предефинирания обхват на районите със съществени природни ограничения, различни от планински – НР2.

Предефинирането на тези райони беше извършено и в България през 2020 г. в съответствие със заложените изисквания в европейското законодателство.

3644 стопанства в 201 землища, отпаднали от предефинирания обхват, ще имат възможност да получават преходното плащане и през 2021 г.

Промяната ще бъде представена на пленарното заседание на 13 – 14 май 2020 г. Веднага след това ще се пристъпи към окончателно приемане на преходните правила след преговори между министрите, Европейския парламент и Европейската комисия.

 

За автора

Сродни публикации