Комисии по тютюна ще отговарят за окачествяването на суровината » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Комисии по тютюна ще отговарят за окачествяването на суровината

Комисии по тютюна към областните дирекции по земеделие ще са постоянно действащ орган по окачествяването на суровината. Това е записано в проект за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, внесен от председателя на парламентарната земеделска комисия Румен Христов и негови колеги. Проектът регламентира и кои организации в сектора ще са представителни – ако са на производители, в тях ще трябва да участват над 30 стопани.
Според проекта в комисиите ще могат да се включват и научни институти. Комисиите ще разглеждат сигнали, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна. При спор между земеделци и изкупвачи ще назначават експерти по окачествавяне по конкретните случаи. Те ще вземат в 5-дневен срок. Ако някоя от страните оспорва решението на експерта, комисията ще прави второ окачествяване и решението й ще е окончателно.
Според проекта земеделското министерство ще поддържа регистър на тютюнопроизводителите и регистър на изкупвачите.
В проекта е записано, че при производството на тютюн ще трябва да се използват сертифицирани семена и да се работи по разписани технологични инструкции за бране, сушене и манипулации.
Проектът предвижда за представителни организации в сектора да се признават фермерските сдружения, в които членуват над 30 тютюнопроизводители.
За организации на промишлени преработватели или на производители на цигари ще се признават сдруженията на компании, които отчетено заедно са обработили повече от 50 на сто от общо произведения тютюн в страната или са произвели над 50 на сто от цигарите.
Изискванията към бандеролите ще се уреждат по Закона за акцизите и данъчните складове.
В мотивите се отбелязва, че секторът има проблеми заради ниските изкупни цени и проблеми с качеството. Пояснява се, че промените целят устойчиво развитие и подкрепа за производителите в икономически уязвимите региони.
Предвид големия брой производители и субсидиите за сектора, се налага държавата да наблюдава процесите без да се меси директно, обясняват вносителите.

 

За автора

Сродни публикации