Колко ще помага новата ОСП на големите стопанства » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Колко ще помага новата ОСП на големите стопанства

ОСП

Акценти

  • Предвиждат се повече средства за екологични мерки и хуманно отношение към животните

Европейския парламент обсъжда намаляване на субсидиите, предвидени за интензивно земеделие в новата ОСП.

Бъдещата обща селскостопанска политика ще трябва да намали субсидиите за интензивно земеделие, заявиха евродепутатите в становище относно ОСП за периода 2021-2027.

Предложението трябва да бъде гласувано в Комисията по земеделие на 6 и 7 март. След това, през април, ще гласува и Европейския парламент.

Тъй като подобни разговори са деликатни, не е сигурно дали преговорите на тази тема ще завършат преди европейските избори през май тази година.

Повече средства за екологични мерки

Комисията по околна среда обаче прие мерки за насърчаване и подобряване финансирането на екологичните мерки от новата ОСП. Членовете на ЕП призоваха 30% от бюджета за преки плащания и 40% от бюджета за развитие на селските райони да бъдат предназначени за екологични мерки.

Хуманно отношение към животните

Обърнато бе внимание и на животновъдните стопанства. Депутатите гласуваха в подкрепа на разпоредба за подобряване на хуманното отношение към животните. В становище на комисията по околна среда се препоръчва да се ограничат субсидиите, отпускани на животновъдни ферми, които надвишават определена гъстота на отглеждане.

Тук важна роля ще имат националните планове на всяка страна членка. Налагайки ограничения в подпомагането според гъстотата на отглеждане, вниманието ще се насочи към по-малките и не толкова индустриално насочени стопанства.

Подобна мярка ще насърчи тези стопанства, които осигуряват подходящи условия за отглеждане на животните. Подпомагани ще бъдат тези, които осигуряват достатъчно площи и подходящи условия за свободно раздвижване, стоене, лягане.

На практика обаче ще има много работа, докато подобни текстове станат реалност и започнат да се прилагат. Особено, след като са замесени и интересите на големи, промишлени ферми.

Допълнителни мерки за хуманно отношение към животните

Хуманното отношение към животните също е в центъра и на резолюция на Европейския парламент, приета на 14 февруари. В нея се призовава за по-добри условия за транспортиране на животни.

Членовете на ЕП не само призоваха за по-строги проверки и санкции за нарушаване на разпоредбите относно хуманното отношение към животните, но и за съкращаване на времето за транспорт.

Досегашния модел на интензивно земеделие доведе до това, че производството вече не е равномерно разпределено. Доста често се налага животните да бъдат транспортирани на дълги разстояния, за да достигнат до кланиците.

В тази връзка предстои работа по съкращаване времето за транспорт и приближаване клането на животни до стопанствата.

 

Сродни публикации