Колко ще ни струва месото за празниците » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Колко ще ни струва месото за празниците

Акценти

  • Според прогнозите, до края на годината цените на свинското месо няма да надвишат 3,30-3,40 лв./кг.

Свинското ще се запази с относително стабилна цена до края на годината

В дните преди коледните и новогодишните празници, когато потреблението на хранителни продукти не се очакват сериозни промени в цените на едро на говеждото и телешко месо. Анализите показват, че те ще са в диапазона от 3,85-3,95 лв./кг. Отчетено е по-високо предлагане в границите на ЕС. Това се дължи на увеличения вноса от Бразилия, който се е повишил с 24 %, а този от Аржентина – с 41 %. По тази причина и европейските цени се задържат на нива под миналогодишните и влияят върху българските.

Сравнение цифрите за производството тази и предходната година показват увеличение на обемите говеждо и телешко месо в страната. На годишна база изменението е 0,2%, за периода януари-август. Отчетено е, че темпът на развитие изостава от средния за ЕС – 2%.

С 0,2 хил. броя са говедата, заклани в промишлени условия през първите осем месеца на настоящата година. Това се дължи на по-големия брой заклани юници и крави. С 1,8 хил. бр. по-малко са закланите телета до 1 г. Тези цифри оказват сериозно влияние върху качествените характеристики на предлаганото месо на пазара, а то е определящо и за ценовото равнище.

Стабилни се запазват цените на свинското месо през последните няколко месеца. Според прогнозите, до края на годината те няма да надвишат 3,30-3,40 лв./кг. Спрямо данните от януари-август 2017 г., тази година за същия период е отчетно увеличение на производството с 9%. То изпреварва средния темп на развитие на ЕС, който е 3%. Чрез внос се задоволява по-голямата част от потреблението на вътрешния пазар, затова и не се наблюдава спад в цените.

С 45 % или 14,8 хил.тона повече е произведеното патешко месо до края на август тази година. Това увеличение е спрямо количествата регистрирани през 2017 г. В резултат на регистрираните огнища на инфлуенца по птиците тази положителна тенденция може да се забави.

Според прогнозите пилешкото ще се запази на цена около 2,90 лв./кг.

 

Сродни публикации